தூத்துக்குடியில் பிரத்தியேகமாக தயாரிக்கப்படும் உரத்தை கிலோ ஒன்றை ஒரு ரூபாய்க்கு விற்க மாநகராட்சி நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளது.
 

Source link