புகழ்பெற்ற திருக்கொள்ளிக்காடு பொங்கு சனீஸ்வரர் ஆலயத்தில் பூட்டப்பட்டுள்ள கழிப்பறையால் உலக கழிவறை நாளில் கூட கழிவறை செல்ல முடியாமல் பொதுமக்கள் பக்தர்கள் அவதி.

Source link