செல்பி மோகத்தால் செம்பரம்பாக்கம் ஏரியில் ஏற்படும் உயிரிழப்புகள் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கின்றன.
 

Source link