சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில்  அனைத்து வாயில்களும் இன்றிரவு முதல் நாளை இரவு வரை மூடப்படும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பதிவாளர் அறிவித்துள்ளார்.

Source link