பத்திரிகையாளர் சவுக்கு சங்கருக்கு ஜாமீன் வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருக்கிறது.

Source link