இந்திய தேசிய லீக் கட்சியின் பொறுப்பாளர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். அவருக்கு பயங்கரவாதிகளுடன் தொடர்பிருக்கிறதா என விசாரணை நடந்துவருகிறது.

Source link