வரவிருக்கும் அபாயத்தை முன் உணர்ந்து,  ஆர்.எஸ்.எஸ்/பாஜக பயங்கரவாதிகளுக்கு எதிராக தேச பக்தர்கள் அனைவரும் திரள்வதோடு, இவர்களின் சதித் திட்டத்தை தடுத்து முறியடிக்க வேண்டும் என கே.பாலக்ருஷ்ணன் கூறியுள்ளார்.

Source link