நண்பர் வீட்டில் இல்லாத சமயத்தில் அவரது மனைவி குளிக்கும் போது அவரை வீடியோ எடுத்து மிரட்டிய நபரால் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.
 

Source link