தமிழ்கடல் நெல்லை கண்ணன் வயது முதிர்வு காரணமாக காலமானார். அவருக்கு வயது 78
 

Source link