காந்தி ஜெயந்தியை முன்னிட்டு காவேரி கூக்குரல் இயக்கம் சார்பில், தமிழ்நாடு முழுவதும் விவசாயிகள் 1.85 லட்சம் மரக்கன்றுகளை நட்டனர்.  

Source link