இந்திக்கு எதிரானவர்கள் நாங்கள் இல்லை என அமைச்சர் பொன்முடி தெரிவித்துள்ளார்.

Source link