பணத்தை ஏமாற்றி வாங்குவதில் பல யுக்திகளை கையாளும் குழுக்களிடம் இன்று வரையிலும் பொதுமக்கள் ஏமாந்து பணத்தை பறிகொடுக்கிறார்கள்.

Source link