பரபரப்பான, தடாலடியான அரசியல் பாணியிலிருந்து அண்ணாமலை மாறியிருப்பதாகத் தெரிகிறது. செய்தியாளர்களிடம் அவர் காட்டிய அக்கறை அரசியல் நாகரிகத்தின் அடுத்தகட்டத்துக்கு அவர் நகர்ந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் பின்னணி குறித்து முழுமையாகப் பார்க்கலாம். 

Source link